NAJS -diversity works!

(Ny Ansats för Jämlikhet i Scenkonsten) Teaterhögskolan i Malmö, Lunds Universitet

Om NAJS-bloggen

NAJS -diversity works! (Ny Ansats för Jämlikhet i Scenkonsten) kommer i projektform pågå på Teaterhögskolan i Malmö från januari 2021 till juni 2022. Målet är att skolan, med alla dess studenter och anställda, skall berikas med arbetssätt där en mångfald av perspektiv, bakgrunder, kroppar och berättelser får ta plats och bidra till att mer relevant scenkonst skapas på skolan och i framtiden.

Bloggens husregler 

Detta är en mötesplats där vi oavsett bakgrund och ålder kan mötas för demokratistärkande, inspiration och kompetensutbyte. Vi vill gärna ha en dialog på ett respektfullt sätt. Kommentarer på hatiskt och/eller kränkande innehåll kommer att raderas och personen kan komma att blockeras från plattformen.

About

NAJS- diversity works! is a project at the Theatre Academy in Malmö spanning from January 2021 till June 2022. The goal is for the school, with all its students and employees, to be enriched with working methods where a diversity of perspectives, backgrounds, bodies and stories can take place and contribute to more relevant performing arts being created at the school and in the future.

House rules

This is a meeting place where we, regardless of background and age, can meet for democracy strengthening strategies, inspiration and exchange of knowledge. We want a dialogue in a respectful way. Comments on hateful and/or offensive content will be deleted and the person may be blocked from the platform.